Anuncio

Hvilket dyrerige findes mennesker i?

  • Amfibier
  • Reptiler
  • Pattedyr
  • Fugle