Anuncio

Hvilket to grundstoffer kombineres til at formere vand?

  • Oxygen og Nitrogen
  • Hydrogen og Oxygen
  • Hydrogen og Nitrogen
  • Oxygen og Helium