Anuncio

I hvilken år døde Shakespeare?

  • 1616
  • 1564
  • 1602
  • 1589