Anuncio

Ποιος βασιλιάς είχε γιο τον Βούδα;

  • Samath
  • Shuddhodhana
  • Goya
  • Kushinagar