Anuncio

Mikä fysikaalinen laki esittää jännitteen, sähkövirran ja resistanssin riippuvuuden?

  • Ohmin laki
  • Joulen laki
  • Barlow'n laki
  • Biot-Savard laki