Anuncio

Mikä näistä ei ole kasvihuonekaasu?

  • Happi
  • Hiilidioksidi
  • Metaani
  • Typpioksiduuli