Anuncio

Hoe heet de taalstoornis die het gevolg is van hersenletsel?

  • Apraxie
  • Afasie
  • Dysartrie
  • Agnosie