Anuncio

In welk jaar verklaarde Amerika zich onafhankelijk van Engeland?

  • 1776
  • 1815
  • 1789
  • 1804