Anuncio

Tussen wie ging de Pelopponesische oorlog?

  • De Griekse stadsstaten en de Perzen
  • Athene en Sparta
  • Het Griekse rijk en de Romeinen
  • Rome en Carthago