Anuncio

Wat doet de scheidsrechter als hij een indirecte vrije schop geeft?

  • Arm omlaag
  • Wijzen naar de bal
  • Arm schuin omhoog
  • Geen van allen