Anuncio

Welk economisch systeem onstond in Middeleeuws Britanië, Frankrijk en Japan, gebaseerd op protectie en eer?

  • Feodaal stelsel
  • Federaal stelsel
  • Oligarchies
  • Monarchies