Anuncio

Welk van onderstaande volken bevochten de Atheners tijdens de Peloponnesische oorlogen?

  • Romeinen
  • Spartanen
  • Perziërs
  • Egyptenaren