Anuncio

Welke filosoof bedacht Trias Poltica, het scheiden van drie politieke machten, als antwoord op het absolutisme?

  • Rousseau
  • Voltaire
  • Montesquieu
  • Machiavelli