Anuncio

"Å være eller ikke være..." er begynnelsen på en monolog av hvilke av Shakespares karakterer?

  • Lady Macbeth
  • Kong Lear
  • Romeo
  • Hamlet