Anuncio

De to landene spilte for tredje plass i World Cup 1998?

  • Nederland og Kroatia
  • Tyskland og Italia
  • Tyrkia og Sor-Korea
  • Frankrike og Romenia