Anuncio

Hva er lydens hastighet i tørr luft ved 20°C?

  • Ca. 746 mph
  • Ca. 1025 ft/s
  • Ca. 1522 km/t
  • Ca. 343 m/s