Anuncio

Hva går den heliosentriske teorien ut på?

  • Solsystemet er unikt
  • Jorden er sentrum av solsystemet
  • Solen er sentrum av solsystemet
  • Universet er uendelig