Anuncio

Hva kalles lava før det slippes ut av vulkanen i flytende form?

  • Stein
  • Magma
  • Strata
  • Det kalles alltid lava