Anuncio

Hvilke av de følgende er ikke en del av The Great Lakes?

  • Lake Missouri
  • Lake Erie
  • Lake Superior
  • Lake Michigan