Anuncio

Hvilken av de følgende sportene bruker ikke klokke?

  • Basketball
  • Fotball
  • Baseball
  • Hockey