Anuncio

Hvilken av følgende er IKKE en type maling?

  • Olje
  • Harpiks
  • Akrylisk
  • Vannmaling