Anuncio

Hvilken er den viktigste religionen i Storbritannia?

  • Katolisismen
  • Protestantismen
  • Ortodokse kristne
  • Ingen av disse