Anuncio

Hvilken statstype styres av et kongelig overhode?

  • Diktatur
  • Monarki
  • Republikk
  • Ingen av de nevnte