Anuncio

Hvilket kjemikalie er mest brukt innenfor tannlegeindustrien?

  • Magnesium
  • Fluoride
  • Calcium
  • Hydrogen Peroxide