Anuncio

Hvilket sosiale media har en maks tid på 6 sekunder på videoer?

  • Instagram
  • Vine
  • Snapchat
  • Twitter