Anuncio

Hvor ligger mesteparten av jordens ferskvann?

  • I havene
  • I elvene
  • I isbreer
  • I kloakken