Anuncio

I "The Hunger Games", hvilket distrikt kommer hovedpersonene Katniss og Peeta fra?

  • Distrikt 17
  • Distrikt 12
  • Distrikt 2
  • Distrikt 9