Anuncio

DDP är en fysikakronym för vad?

  • Strömskillnad
  • Efterpunkten
  • Potentialskillnad
  • Differensproportion