Anuncio

Giljotinen är en symbol för ...

  • Amerikanska revolutionen
  • Bolsjevikiska revolutionen
  • Franska revolutionen
  • Armeniska folkmordet