Anuncio

Vad är dyslexi?

  • Missbildade armar
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • En lexikalisk fras
  • Afroamerikansk mat