Anuncio

Vad är inte ett mått på temperatur?

  • Fahrenheit
  • Celcius
  • Joules
  • Kelvin