Anuncio

Vad är valenselektroner?

  • Ett annat namn för protoner
  • Elektronerna på den inre ringen av en atom
  • Någon elektroner i en atom
  • Elektronerna på den yttre ringen av en atom