Anuncio

Vad ingår i en atom?

  • Protoner
  • Neutroner
  • Elektroner
  • Alla tre