Anuncio

Vad kallas den process där växter med hjälp av solenergi skapar syre och glukos av koldioxid och vatten?

  • Fotosyntes
  • Mitos
  • Absorption
  • Inget av ovanstående