Anuncio

Vad kallas en liksidig rätvinklig figur med fyra sidor?

  • Kvadrat
  • Romb
  • Parallellogram
  • Rektangel