Anuncio

Varför lever ingenting i Döda Havet?

  • Hög temperatur
  • Hög salthalt
  • Hög alghalt
  • Lågt H2O-halt