Anuncio

Vem var den första kejsaren i Rom?

  • Julio Cesar
  • Augusto Cesar
  • Anibal Barca
  • Poncio Pilato