Anuncio

Vilka är de tre huvudsakliga typer av färger?

  • Primära, sekundära, tertiära
  • Ljus, medium, mörk
  • Separata, blandade, extra blandade
  • Vit, grå, svart