Anuncio

Vilka av följande är inte en stats huvudstad?

  • Sacramento
  • Albany
  • Los Angeles
  • Juneau