Anuncio

Vilka länder gränsar till Mexiko?

  • Kanada, Belize och Guatemala
  • U.S.A. och Kanada
  • U.S.A., Guatemala och Belize
  • U.S.A, Guatemala och Honduras