Anuncio

Vilken flods årliga översvämning försåg antikens egyptier med en bördig mark att odla på?

  • Canopic
  • Nilen
  • Suez
  • Ganges