Anuncio

Vilken psykisk sjukdom präglas av paranoia, vanföreställningar och katatoniskt beteende?

  • Dissociativ identitetsstörning
  • Schizofreni
  • Sömnlöshet
  • Bipolär sjukdom