Anuncio

Vilket är den lägsta temperatur som har uppmäts på jorden?

  • -124°C
  • -89°C
  • -49°C
  • -78°C