Anuncio

Vilket år gick Argentina in i en brutal diktatorskap?

  • 1983
  • 1976
  • 1991
  • 2001