Anuncio

Vilket år störtades Batista på Kuba av Castro?

  • 1958
  • 1959
  • 1960
  • 1954