Anuncio

Vilket av dessa begrepp utgör INTE en del av den vetenskapliga metoden?

  • Försök
  • Iakttagelse
  • Hypotes
  • Korrelation