Anuncio

Vilket av följande är det största europeiska landet?

  • Frankrike
  • Ukraina
  • Spanien
  • Sverige