Anuncio

Vilket av följande länder har inte en monark?

  • Spanien
  • Österrike
  • Danmark
  • Holland