Anuncio

Vilket djur är Rafiki från Lejonkungen?

  • Babian
  • Lejon
  • Hyena
  • Meerkat