Anuncio

Vilket djur kan leva i veckor utan sitt huvud?

  • Ödla
  • Kackerlacka
  • Bläckfisk
  • Inget